Karen Horney

Biografija.  Karen gimė 1885 m. Vokietijos mieste Blankenesyje rugsėjo 16 d. Jos tėvas Berndt Wackels Danielson buvo norvegų kilmės laivo kapitonas, religingas ir autoritariškas žmogus. Mama Clotilde Danielson buvo antroji tėvo žmona (iš pirmos santuokos jis jau turėjo keturis sūnus), 19 metų jaunesnė už pastarąjį bei žymiai rafinuotesnė [1]. Su antrąja žmona tėvas susilaukė dviejų vaikų […]

Sabina Spielrein

Biografija. Sabina gimė 1885 m. lapkričio 7 d. Rostove prie Dono Rusijoje, verslininko Nikolajaus ir stomatologės Evos šeimoje. Sabinos mama buvo išsilavinusi bei labai muzikali. Sabina buvo vyriausia iš penkių vaikų. Vienas iš jos brolių – Izaokas, vėliau tapo psichologu ir yra laikomas darbo terapijos pradininku. Sabinos seneliai ir proseneliai iš motinos pusės buvo rabinai [2]. […]

Melanie Klein

Biografija. Melanie Klein gimė Vienoje, 1882 m. kovo 30 dieną. Jos tėvas Moriz Reisez buvo pirmasis įkvėpėjas jaunajai Melanie. Jaunystėje jis sukilo prieš griežtus savo žydus ortodoksus tėvus ir tapo mediku, o ne rabinu, kaip iš jo buvo tikėtasi. Jo paties tėvui mirus jis nutraukė šeimos suorganizuotą santuoką ir perkopęs 40 metų vedė 25 metų […]