Klausimas: Kodėl viščiukas kirto kelią?

Atsakymai:

Jean-Paul Sartre: Tam, kad būtų sąžiningas ir nemeluotų sau, viščiukui būtina kirsti kelią.

Salvador Dali: Žuvis.

C. Darwin: Tai buvo kitas logiškas žingsnis, kai viščiukai išlipo iš medžių.

S. Freud: Norėdamas pasiekti kitą pusę (juokiasi).

B.F. Skinner: Visai ne laisva valia jis ėjo, kaip būtų paprastai manoma, bet todėl, kad išorinė įtaka, kuri įtakoja jo jutiminę sistemą nuo pat gimimo, nulėmė tokio pobūdžio elgesio manierą.

Hamlet: Tai ne klausimas.

F. Kafka: Vargu ar naudinga tyrinėti žemo laipsnio draudimo agentą, kuris pabudo šį rytą kaip višta [6].

 

 Mmmm, juokas – turbūt viena didžiausių palaimų šiame sudėtingame ir kartais sunkiai nuspėjamame, tačiau vis dėlto žaviame gyvenime. Juoko naudą patvirtina daugelis mokslinių darbų: juokas ir juo paremta terapija sėkmingai gali būti taikoma streso įveikimui, taip pat juoko terapija naudojama įvairių ligų reabilitacijoje bei, kaip vėliau sužinosime, juokas psichoterapijoje gali būti panaudojamas kaip tam tikra emocinio skausmo katarsio forma.

Kaip išskiria Terapinio humoro taikymo asociacija (2008), humoras, kuris yra žaismingas neatitikimo suvokimas; džiaugsmas, kuris yra teigiamos emocijos, akomponuojančios humorui; juokas, kuris yra įrankis, perteikiantis džiugesį kitiems, sukelia teigiamus efektus sveikatai. Tinkamai ir jautriai naudojamas humoras mažina stresą, nerimą, įtampą, skatina psichologinę gerovę, didina savigarbą, pagerina tarpasmeninius santykius, formuoja grupės identitetą, solidarumą ir darną, pagerina atmintį. Džiaugsmas padidina skausmo toleranciją, padidina viltį, energingumą, pakelia nuotaiką, neutralizuoja depresiją ir nerimą, sustiprina kūrybinį mąstymą ir problemų sprendimą, padidina draugiškumą ir paslaugumą. Juokas sustiprina džiaugsmą, užkrečia kitus, padidina tarpasmeninę trauką ir artimumą.

 Juoko terapija plačiąja prasme yra juoko panaudojimas siekiant teigiamo sveikatos efekto, tačiau ši sąvoką nėra aiški. Paprastai juokas ir terapija nėra suporuojami nei medikų, nei visuomenės. Literatūroje dažniau sutinkama sąvoka – terapinis humoras, kuri reiškia bet kokias intervencijas, skatinančias sveikatą ir gerovę, stimuliuojant žaismingus atradimus, priimant ir išreiškiant absurdą ar neatitikimą gyvenimo situacijose (Terapinio humoro taikymo asociacija (angl. Association for Aplied and Therapeutic Humor), 2011).

 Juoko terapiją savo darbe taikanti terapeutė E. Junkins teigia, kad juokas žmogui būdingas nuo gimimo, tačiau jis yra nesuprastas ir neįvertintas, kaip svarbi priemonė gijimui per katarsio procesą. Juokas dažnai tapatinimas su humoru ir nuvertinamas. Be abejonės, humoras yra juoko trigeris, tačiau ne vienintelis. Jeigu pritarsime idėjai, kad juokas yra fizinis procesas, kuris išlaisvina emocinį skausmą, tada bus galima manyti, kad jis veiks ir stresą, nerimą bei įtampą. Jeigu žiūrime į juoką skausmingos situacijos rėmuose, įvairaus pobūdžio juokas įvairiose skausmingose situacijose vis dėlto turi prasmę. Autorė išskiria, kad juoko terapija nėra nei anekdotų terapija, taip pat ji nesiekia nuvertinti arba sumažinti kliento problemų. Ji yra viena pagrindinių katarsio formų terapijoje kaip ašaros bei pyktis. Klientui sutikus, terapeutas padeda jam atrasti įrankius juoko katarsio sukūrimui. Kadangi kiekvienas klientas yra unikalus, tai ir juoko katarsio iššaukimo būdai yra unikalūs [4].

Katarsio psichologija, apskritai, visada pabrėžė juoko naudą, kaip vieną pagrindinių katarsio procesų gydant emocinį skausmą. Ji yra specifinis išlaisvinimas lengvo pykčio, lengvos baimės ir nuobodulio. Kai žmonės juokiasi, jie paleidžia skausmingus jausmus, kurie dingsta visiems laikams. Skausmo reikšmingumas yra neišmatuojamas, bet kūnas laiko skausmą ilgiau negu reikia, nes jis yra sukontroliuotas vaikystėje. Žmonės yra mokomi kontrolės kaip didžios vertybės nuo ankstyvo amžiaus, o kontrolės praradimas per juoką verksmą ar pyktį daro mus nemalonius kitiems. Prarasdami kontrolę katarsio pagalba iš tikrųjų mes kontroliuojame savo gyvenimą lanksčiais, protingais ir kūrybingais būdais [3].

 Apibendrintai, juoko terapija yra metodas, kuris katarsio procesu metu padeda paleisti skausmą. Minėta psichoterapeutė E. Junkins priduria, kad juoko terapija yra metodas, kuris gali padėti žmogui išmokti žaisti su savo skausmu [5].

Pagrindiniai juoko terapijos metodai: medicinos klounai, paradoksalus į humorą orientuotas metodas, humoro mokymas ir juoko joga [2].

Taigi, kai mūsų gyvenime įsivyrauja tamsa, visada pravartu prisiminti, kokį išteklį viduje turime bei nepamiršti pasinaudoti juo.

 Literatūra:

1. Association for Aplied and Therapeutic Humor (2008). What everyone should know about humor & laughter. Aplankyta 2011-01-12, http://www.aath.org/documents/AATH-WhatWeKnowREVISED.pdf.

2. Gelkopf M. (2009). The Use of Humor in Serious Mental Illness: A Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 211, 1-8.

3.Goodheart  A. (1994). Laughter Therapy. Santa Barbara: Less Stress Press.

4. Junkins E. (2007). Power of laught. Aplankyta 2011-01-12, http://www.recoverywirral.com/?p=886

5. Junkins E. (2010). The Role of Laughter in Psychotherapy. Aplankyta 2011-01-12, http://www.laughtertherapy.com/Articlebestbetforblues.htm.

6. http://philosophy.eserver.org/chicken.txt.